מגילת רות, מה ההבדל בין אלימלך לעמרם בעניין הפרישה מנשותיהם, ובאילו תנאים שימוש בגוף לצורך קיום מצווה הוא עניין מרומם וקדוש, שיעור 4

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, מה ההבדל בין אלימלך לעמרם בעניין הפרישה מנשותיהם, ובאילו תנאים שימוש בגוף לצורך קיום מצווה הוא עניין מרומם וקדוש, שיעור 4 | תש"פ
Share this