מגילת רות, התמלא הסאה של אוקראינה... הקב''ה מאריך אפיה וגבי דיליה, שיעור 90

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, התמלא הסאה של אוקראינה... הקב''ה מאריך אפיה וגבי דיליה, שיעור 90 | תשפ"ב
Share this