מגילת רות, בכל אופן הייתה משפחתו של אלימלך מוציאה כסף במשך עשר שנים הבחירה הייתה איפה להוציא, שיעור 7

הרב משה יעקב קליין
מגילת רות, בכל אופן הייתה משפחתו של אלימלך מוציאה כסף במשך עשר שנים הבחירה הייתה איפה להוציא, שיעור 7 | תש"פ
Share this