מגילת אסתר עם מדרשים וביאורים נדירים, שיעור מס' 9

הרב אייל וקסלר
מגילת אסתר עם מדרשים וביאורים נדירים, שיעור מס' 9 | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this