לתת מתנה להשם יתברך - התעוררות לגדרים וסייגים בענייני כלי הטכנולוגיה, אידיש

הרב שאול אלתר
לתת מתנה להשם יתברך - התעוררות לגדרים וסייגים בענייני כלי הטכנולוגיה, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this