לתת מיד ימין ליד שמאל, דברים לכינוס התעוררות לארגון חסד

הרב שאול אלתר
לתת מיד ימין ליד שמאל, דברים לכינוס התעוררות לארגון חסד | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this