לראות את חצי הכוס המלאה בעזרת ספר הכוזרי

הרב מרדכי דוד נויגרשל
לראות את חצי הכוס המלאה בעזרת ספר הכוזרי | תש"פ
Share this