לעשות את העיקר לעיקר והטפל לטפל - דברי חיזוק לילדי ת"ת 'מרכז' בני ברק לרגל הבחנם על מסכת סוכה והכנה לעליה לישיבות קטנות

הרב שאול אלתר
לעשות את העיקר לעיקר והטפל לטפל - דברי חיזוק לילדי ת"ת 'מרכז' בני ברק לרגל הבחנם על מסכת סוכה והכנה לעליה לישיבות קטנות | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this