למה יש יסורים בעולם?

הרב אייל אונגר
למה יש יסורים בעולם? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this