למה אין לפתוח פה לשטן?

הרב אייל אונגר
למה אין לפתוח פה לשטן? | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this