"לך אכול בשמחה לחמך ... כי כבר רצה האלוקים את מעשיך", טיש מוצאי יו"כ דברי תורה עם ניגוני שמחה והתעוררות

הרב שאול אלתר
"לך אכול בשמחה לחמך ... כי כבר רצה האלוקים את מעשיך", טיש מוצאי יו"כ דברי תורה עם ניגוני שמחה והתעוררות | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this