לימוד אומנות לחימה לילדים ולימוד נגרות, ובעניין עשיית 'מחנה' בחצר שמפריע לשכן

הרב יהודה סילמן
לימוד אומנות לחימה לילדים ולימוד נגרות, ובעניין עשיית 'מחנה' בחצר שמפריע לשכן | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this