לחזור בתשובה ולהשתנות בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים זהו תכלית החיים

הרב משה יעקב קליין
לחזור בתשובה ולהשתנות בעשרת ימי תשובה ויום הכיפורים זהו תכלית החיים | תשפ"ג
Share this