לזכרו של הרב ראובן קרלנשטיין זצ"ל

הרב חזקיהו יוסף קרלנשטיין
לזכרו של הרב ראובן קרלנשטיין זצ"ל | תשע"ה
Share this