לולב, פסולי הגוף יבש ועקום, שיעור ו'

הרב מנחם מנדל פומרנץ
לולב, פסולי הגוף יבש ועקום, שיעור ו' | תשפ"ב
Share this