לולב, מבנה הלולב ושיעורו, שיעור ב'

הרב מנחם מנדל פומרנץ
לולב, מבנה הלולב ושיעורו, שיעור ב' | תשפ"ב
Share this