לווה שמסופק כמה חייב למלווה האם יכול לתת את הסכום היותר גדול בספק או שנכנס לחשש ריבית?

הרב יהודה סילמן
לווה שמסופק כמה חייב למלווה האם יכול לתת את הסכום היותר גדול בספק או שנכנס לחשש ריבית? | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this