להתקשר למשטרה בשבת כשרואה גנב בבניין אחר ולגבי קריאה למכבי אש בשבת

הרב יהודה סילמן
להתקשר למשטרה בשבת כשרואה גנב בבניין אחר ולגבי קריאה למכבי אש בשבת | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this