להתקלח לפני תפילה כדי לבוא לפני המלך יותר נקיים, ומה מברכים על פיצפוצי אורז

הרב יהודה סילמן
להתקלח לפני תפילה כדי לבוא לפני המלך יותר נקיים, ומה מברכים על פיצפוצי אורז | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן
Share this