להעמיד בחצר המזיק דבר שמזיק לחבירו

הרב משה אהרון רוט
להעמיד בחצר המזיק דבר שמזיק לחבירו | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this