להוציא חברו בתפילה כשהשומע בקי לברך בעצמו

הרב יהודה סילמן
להוציא חברו בתפילה כשהשומע בקי לברך בעצמו | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this