לבן הארמי, שורש של גלות מצרים

הרב רפאל יוכפז
לבן הארמי, שורש של גלות מצרים | תש"פ
Share this