לא תסור ימין ושמאל ועשית ככל אשר יורוך, בסוגיית נמסר הדבר לחכמים

הרב אשר וייס
לא תסור ימין ושמאל ועשית ככל אשר יורוך, בסוגיית נמסר הדבר לחכמים | תשע"ז
Share this