לא אוכל עד אם דברתי דבריי - כיצד עולים ומתקדשים מתאוות וגשמיות האכילה, אידיש

הרב שאול אלתר
לא אוכל עד אם דברתי דבריי - כיצד עולים ומתקדשים מתאוות וגשמיות האכילה, אידיש | תשפ"ג
Share this