לא אוכל עד אם דברתי דבריי - כיצד עולים ומתקדשים מתאוות וגשמיות האכילה, אידיש

הרב שאול אלתר
לא אוכל עד אם דברתי דבריי - כיצד עולים ומתקדשים מתאוות וגשמיות האכילה, אידיש | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this