כתיבת שם משפחה ומספר זהות בגט

הרב שלמה גאדיל רוזנטל
כתיבת שם משפחה ומספר זהות בגט | תש"פ
Share this