כתיבת ספר תורה

הרב יוסף צבי בן פורת
כתיבת ספר תורה | תשפ"ג
Share this