כנס חיזוק לזכר מייסד הכולל ר' אלתר יצחק דרשוביץ זצ"ל

הרב משה שפירא זצ"ל
כנס חיזוק לזכר מייסד הכולל ר' אלתר יצחק דרשוביץ זצ"ל | תשע"ו
Share this