המסר שעלינו ללמוד מסילוק החמץ הוא שעלינו לגרש את הייצר הרע מתוכנו ולא לאפשר לו להיות מצוי בקירבנו ובתוך ביתנו כלל, ולימוד בעניין חילול ה' והלכות חודש ניסן

הרב משה יעקב קליין
המסר שעלינו ללמוד מסילוק החמץ הוא שעלינו לגרש את הייצר הרע מתוכנו ולא לאפשר לו להיות מצוי בקירבנו ובתוך ביתנו כלל, ולימוד בעניין חילול ה' והלכות חודש ניסן | תש"פ
Share this