כל ישראל ערבים לענין מצות שמיטה בגדרי קרן שביעית

הרב אברהם שרמן
כל ישראל ערבים לענין מצות שמיטה בגדרי קרן שביעית | תשע"ה
Share this