כל יהודי הוא יהלום ייחודי, עניינה של פרשת במדבר כהכנה לחג מתן תורה

הרב שאול אלתר
כל יהודי הוא יהלום ייחודי, עניינה של פרשת במדבר כהכנה לחג מתן תורה | תשפ"ג
Share this