"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

הרב ברוך מדן
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" | תשע"ד
Share this