כללי איסור הקפת הראש וגילוח הזקן

הרב יששכר ינאי
כללי איסור הקפת הראש וגילוח הזקן | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this