כלי שבישלו בו בשבת

הרב אברהם צבי מרגלית
כלי שבישלו בו בשבת | תשפ"א
Share this