כלי שאינו בן יומו מטמטם את הלב - איסור דרבנן

הרב מרדכי גרוס
כלי שאינו בן יומו מטמטם את הלב - איסור דרבנן | תשע"ח
Share this