'כי תצא אש ומצאה קוצים'

הרב אלחנן ז'ק
'כי תצא אש ומצאה קוצים' | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this