כי יכרה איש בור, בעל הבור ישלם

הרב מרדכי לוי
כי יכרה איש בור, בעל הבור ישלם | תשפ"ג
Share this