כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו

הרב מרדכי לוי
כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו | תשפ"ג
Share this