כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי - מהו עניינה של תפילה והשייכות לחודש מרחשוון, שיחה לילדי ת''ת חכמת שלמה, אידיש

הרב שאול אלתר
כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי - מהו עניינה של תפילה והשייכות לחודש מרחשוון, שיחה לילדי ת''ת חכמת שלמה, אידיש | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this