'ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה'

הרב יוסף רפפורט
'ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה' | תשפ"ב
Share this