יציאת מצרים ומתן תורה פסח ושבועות, מהי חירות אמיתית?

הרב אלכסנדר הלפרין
יציאת מצרים ומתן תורה פסח ושבועות, מהי חירות אמיתית? | תש"פ
Share this