יפה שעה אחת בתשובה, כוח התשוקה והרצון של רשב"י, במעמד ההדלקה, אידיש

הרב שאול אלתר
יפה שעה אחת בתשובה, כוח התשוקה והרצון של רשב"י, במעמד ההדלקה, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this