יסודי התורה, פרק ג' הלכה א', שיעור 2

הרב אברהם טרכטינגוט
יסודי התורה, פרק ג' הלכה א', שיעור 2 | תש"פ
Share this