ימי בין הזמנים, "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"

הרב נתן בן סניור
ימי בין הזמנים, "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this