י"ז בתמוז, מדוע צמים?

הרב יוסף צבי בן פורת
י"ז בתמוז, מדוע צמים? | תשפ"ב
Share this