י"ז בתמוז, ביאור ענין חומות ירושלים

הרב נתן רוטמן
י"ז בתמוז, ביאור ענין חומות ירושלים | תש"פ
Share this