יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל

הרב שלמה גוטל
יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל | תשע"ט
Share this