יום הכיפורים, מי שמוותר לא מפסיד

הרב יוסף צבי בן פורת
יום הכיפורים, מי שמוותר לא מפסיד | תשפ"ג
Share this