יום הכיפורים, 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם'

הרב אלחנן ז'ק
יום הכיפורים, 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this