יאוש ופחות משוה פרוטה בהשבת אבדה

הרב עזרא ניסן
יאוש ופחות משוה פרוטה בהשבת אבדה | תשפ"ג
Share this