טעימה ורחיצת הפה, שמותר בתענית, דיני נדרי תענית, סימן תקס"ז- תקס"ח

הרב שריאל רוזנברג
טעימה ורחיצת הפה, שמותר בתענית, דיני נדרי תענית, סימן תקס"ז- תקס"ח | תשע"ד
Share this